MENY

Foto: Johan Stillman, TTV

Bad & båtvett

Svenska Livräddningssällskapet pratar ofta om tre olika ”vett”. Det finns Badvett, Båtvett, och Isvett. Naturligt på sommaren så är det mest Badvett och Båtvett som vi lär ut, men i vår simskola pratar vi även Isvett mitt i sommaren – väldigt spännande tycker barnen! En annan sak som är en obligatorisk del i vår simskola är hur barnen ska förhålla sig till solen. Vi kallar det både Solvett och att vara solsmart. Tillsammans med Strålsäkerhetsmyndigheten har vi tagit fram material och kunskapsbevis inom området.


BADVETT - berättar hur du lär dig att känna frihet och trygghet vid badplatser


BÅTVETT - berättar hur du uppträder i en båt


ISVETT - berättar hur du klär dig rätt och vilken utrustning du ska ha

 

HITTA SIMSKOLA

 

 

 

Hur påverkar Covid-19 sommarsimskolan?

Sommarsimskolor ska kunna bedriva sin verksamhet som vanligt men med betoning på att förhålla sig till de direktiv som Folkhälsomyndigheten ger. Som förälder/vårdnadshavare bör du hålla dig uppdaterad på de råd som ges till allmänheten för att minska smittspridning. Visar man det minsta sjukdomssymptom – kom ej till simskolan. Har du funderingar kring hur sommarsimskolan, som du har/vill anmäla ditt barn (eller dig själv) till, agerar och vilka åtgärder de har tagit för att minska smittspridningen kontaktar du sommarsimskolan för mer information.

Till fler frågor och svar

Så här går en simskola till!