Att kunna simma omfattar mer än bara att kunna simma en viss sträcka. Det handlar även om att lära sig om de risker som är förknippade med vistelse i och vid vatten, så att du och ditt barn känna er trygga när ni är i vattennära miljöer. Det handlar om att lära sig Vattenkunskap.

Vi på Svenska Livräddningssällskapet är väldigt måna om att sommarsimskolor finns tillgängliga för alla barn. Det är en väldigt stor skillnad på att gå i simskola i en pool eller i öppet vatten som vi säger. I poolen är det klart, ljust vatten. Barnet ser botten hela tiden och temperaturen är behagfull. Ute har vi oftast kallt, mörkt vatten och botten kan variera från fin sandbotten, till klippor eller dy. Därför är det väldigt viktigt att barnen får möjlighet att lära känna de olika förhållanden som råder i svenskt vatten.

Om det skulle ske en olycka eller drunkningstillbud så har ett barn (och vuxen) mycket lättare att klara sig oskadd om hen har lärt sig vattenkunskap i öppet vatten. Det är även i sjöar och hav som nästan alla drunkningsolyckor sker.

Vi börjar alltid med att lära ditt barn vattenvana. Vattenvana är att kunna balansera, orientera sig och flyta i vattnet.  När barnet känner sig tryggt och kan vattenvana startar själva simundervisningen.

I Svenska Livräddningssällskapets simskola får ditt barn lära sig simteknik och livräddningsövningar – alla grundläggande kunskaper för att du och ditt barn ska kunna känna er säkra när ni badar.

Försäkring för barn i sommarsimskola

Om simläraren är medlem i Svenska Livräddningssällskapet är alla barn som går i en simskolan försäkrade via en olycksfallsförsäkring vi har tecknat hos Trygg-Hansa. Barnet är då försäkrad mot olyckor. För att försäkringen ska gälla behöver simläraren vara medlem i Svenska Livräddningssällskapet

Försäkringen ingår gratis för alla barn som deltar i en simskola med en simlärare som är certifierad och medlem i Svenska Livräddningssällskapet.

Hitta simskola