MENY

FOTO: Tord Thuresson Svenska Livräddningssällskapet Gotland

Att starta upp en sommarsimskola

Vad kul att du/ni vill starta upp en sommarsimskola!

Simskola är det första steget i att öka simkunnigheten och vattensäkerheten och på så vis förebygga olyckor.

 

Här kommer en checklista för att starta upp en sommarsimskola

 

 

Hitta en lämplig plats för simskolan

Se över vilka tillstånd du behöver för att bedriva simskolan från till exempel markägare/kommunen

 

 

 

Deltagare till simskolan

 • Marknadsför simskolan på till exempel sociala medier, affischer etcetera.
 • Få kostnadsfri marknadsföring genom att anmäla er simskola till sommarsimskola.se

Där kan föräldrar söka i de områden de önskar sätta sina barn i sommarsimskola, till exempel i hemtrakterna eller vid ett landställe. Efterfrågan av sommarsimskolor är stor och sommarsimskola.se har många besökare inför och under sommaren.

 • Ta emot anmälningar via till exempel er hemsida/mejl
 • Samla in kontaktuppgifter till föräldrar samt eventuell information om sjukdomar/medicin som deltagaren har.

 Var med på sommarsimskola.se klicka här

 

 

 

Utbildad simlärare

I Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning får simläraren kunskap om bland annat barns utveckling, simteknik, vattenvaneövningar, livräddningsövningar, tips och idéer, lektionsplanering, första hjälpen, barn HLR och mycket mer.

 

Anmälan till simlärarutbildning klicka här 

 

Varje år utbildar Svenska Livräddningssällskapet ett begränsat antal simlärare kostnadsfritt till sommarsimskolorna med stöd av Trygg Hansa.

 

Ansökan kostnadsfri utbildning

 

 

Försäkrade deltagare och simlärare

Om simläraren är medlem i Svenska Livräddningssällskapet ingår en olycksfallsförsäkring för simläraren och barnen som deltar i simskolan. Det betyder att varje simlärare behöver vara medlem för att simläraren ska vara försäkrad.

 

Läs mer om försäkringen här

 

Bli medlem här

 

 

Lektionsinnehåll

I Svenska Livräddningssällskapets simlärarutbildning får simläraren kunskap om bland annat barns utveckling, simteknik, vattenvaneövningar, livräddningsövningar, tips och idéer, lektionsplanering, första hjälpen, barn HLR och mycket mer. 

 • Informera föräldrar i tid om viktiga datum för simskolan som till exempel när de ska ta med flytväst eller om ni arrangerar en simborgardag, där föräldrar och syskon får testa sin simkunnighet.
 • Öva på livräddning och att bada med flytväst
 • Bad-, båt-, is-, och vädervett

 

Läs mer om våra vett

 

 

Utrustning och material

 • Första Hjälpen kit
 • Livräddningsutrustning, om det inte finns på badplatsen
 • Simlärartröjor/ponchos för utbildade simlärare
 • Dykleksaker
 • Flythjälpmedel

 

Till webshopen 

 

 

Märken

Svenska Livräddningssällskapets märken är byggda utifrån en pedagogisk kunskapsstege som leder till kunskap som krävs för att bli godkänd i ämnet idrott och hälsa i årskurs 6.

Svenska Livräddningssällskapets märken innehåller både simmoment och livräddningsmoment.

 

 

 

 

Beställ märken 

 

 

Om olyckan är framme

Olyckor sker snabbt och oförutsägbart.

En olycka på stranden kan vara: ett barn ramlar och skadar sig, en allergisk reaktion mot till exempel getingar, ett drunkningstillbud med mera.

 • Hjärt- och lungräddning, bör övas på regelbundet
 • Första Hjälpen, bör övas på regelbundet

 

Läs mer om utbildningar 

 

 

 

Sommarsimskolefolder

 

Varje år skickar Svenska Livräddningssällskapet ut en folder med information och tips till sommarsimskolorna.

 

 Läs sommarsimskolefoldern

 

 

 

 

Sommarsimskola och Covid-19

 

Vi hoppas och utgår ifrån att sommarsimskolor ska kunna ha verksamhet nästan som vanligt. Och vi råder alla att följa Folkhälsomyndighetens, FHM, allmänna råd för att undvika spridning av Covid-19. Visar man det minsta sjuksymptom – kom ej till simskola/gå ej till jobbet.

Vid aktiviteter utomhus är det lättare att hålla avstånd och på så sätt förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd och direktiv. Hur läget ser ut under sommaren är det ingen som vet i dagsläget utan allt vi kan göra är att hålla oss uppdaterade och följa myndigheternas information. https://www.krisinformation.se/

Svenska Livräddningssällskapets verksamhet i form av utbildningar fortsätter som planerat och vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens råd och direktiv och rekommenderar även er att följa dessa.

Varför tjatar ni om bröstsim?

Det kan tyckas att vi tjatar om bröstsim. Men vi tjatar även om vikten av att du överlever i vatten, och att du kan rädda dina kompisar. Att kunna vattenvana, att vara simkunnig och hantera nödsituationer i och vid vatten är några av de kunskaper som vi lär ut i simskolan. Oavsett vilket simsätt som barnet lär sig först, är det viktigt att kunskapen om hur man simmar bröstsim oerhört viktig för att överleva i nödsituationer. 

Till fler frågor och svar

Så här går en simskola till!